PROJEKTAVIMO PASLAUGOS

Dirbame visoje Lietuvoje
Atliekame projektavimo darbus ir ypatingiems statiniams pagal STR 1.01.03:2017 "Statinių klasifikavimas" ir statiniams esantiems kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje

Lauko elektros tinklų projektavimas:

 • Antžeminių saulės elektrinių / parkų projektavimas
 • Elektros tinklų iki 10 kV projektavimas (požeminės linijos, oro linijos, transformatorinės 10/0,4 kV)
 • Apšvietimo tinklai
 • Elektros tinklų iki 10 kV apsaugojimas (tinklų apsaugojimas norint pasidaryti įvažiavimą ir kt.)
 • Elektros tinklų iki 10 kV iškėlimas (oro linijų, stulpų ir požeminių kabelių perkėlimas/demontavimas)
 • AB ESO naujų ir esamų vartotojų prijungimo, iškėlimo, rekonstravimo projektai (sužinokite daugiau)
 • TP relinių nustatymų ir talpuminių įžemėjimo srovių skaičiavimai
 • Servitutinių planų rengimas

Vidaus elektros tinklų projektavimas:

 • Saulės elektrinių projektavimas ant pastato stogo
 • Saulės elektrinių galimybių studijos
 • Gyvenamųjų, negyvenamųjų ir kitų statinių elektros tinklų iki 10 kV ir apšvietimo tinklų projektavimas
 • Žaibosaugos projektavimas
 • Gaisrinės ir apsauginės signalizacijos projektavimas

AB "Energijos skirstymo operatorius". Naujų vartotojų prijungimo projektai, tinklų apsaugojimo, rekonstravimo ir iškėlimo projektai

Rekomenduojame, visais atvejais, prieš pildydami paraišką (-as) susisiekti su mumis. Mes jums galėsime padėti su paraiškos pildymu, suteiksime naudingos informacijos ir nukreipsime teisinga linkme (Kontaktai ir rekvizitai).
 • Naujų vartotojų prijungimas prie energijos skirstymo operatoriaus (AB ESO) tinklų:

Visų pirma, norėdami prisijungti prie AB ESO tinklų ir atsivesti elektrą iki savo sklypo ar kitos vietos, Jums reikia užpildyti naujo vartotojo paraišką per AB ESO savitarnos svetainę (nuoroda: https://www.eso.lt/savitarna/ ). Pildydami paraišką prieisite prie punkto „Projekto rengėjas*“, kuriame bus 2 pasirinkimai – kai projektą rengia AB ESO ir kai projektą rengia pats klientas. Norintiems gauti projekto rengimo kompensaciją, rinkitės „Klientas“ (daugiau apie kompensacijas čia). Kompensacijos nėra mokamos, jei projekto rengėjas yra AB ESO.

Pateikę paraišką, AB ESO darbuotojai Jums parengs prijungimo sąlygas. Jei pasirinkote, kad projekto rengėjas yra klientas, tada gautas prijungimo sąlygas galite atsiųsti mums, mes jas įvertinsime ir Jums pateiksime projekto parengimo pasiūlymą. Mes Jums parengsime projektą, jį suderinsime ir pateiksime į AB ESO tvirtinimui. Po projekto patvirtinimo, Jūs gausite AB ESO suskaičiuotą prijungimo įmoką (dažniausiai dėl kompensacijos jį būna neigiama, t.y. jums nieko papildomai nereikės mokėti, o neigiamas likutis jums grąžinamas į jūsų atsiskaitomąją/nurodytą sąskaitą). Dėl platesnės informacijos, kreipkitės mūsų nurodytais kontaktais (Kontaktai ir rekvizitai).

 • Esamų vartotojų leistinosios galios didinimas:
Galios didinimui Jūs turite pateikti galios didinimo parašką per AB ESO savitarnos svetainę. Dažniausiai galios didinimui nėra reikalingas projektas, išskyrus atvejus, kai AB ESO išduotose prijungimo sąlygose yra nurodytas AB ESO tinko dalies pertvarkymas dėl tinklo galios padidėjimo poreikio. Šiuo atveju, Jūs galite gauti kompensaciją, jei pasirinkote, kad projekto rengėjas bus klientas.
 • Esamų AB ESO tinklų apsaugojimas, rekonstravimas ir iškėlimas:
Norintiems pasidaryti naują įvažiavimą į sklypą, automobilių stovėjimo aikštelę, statyti pastatą ir kt., kurie atsiduria elektros linijų apsaugos zonoje, jūs privalote apsaugoti, iškelti ar rekonstruoti esamus elektros tinklus (oro linijos, požeminės linijos, transformatorinės), jeigu tai nebuvo padaryta anksčiau ir to reikalauja AB ESO. Tai yra būtina padaryti, norint gauti Jūsų rengiamo statinio/sklypo projekto derinimą ir/ar statybą leidžiantį dokumentą (SLD).
Per AB ESO savitarnos svetainę užpildykite elektros įrenginių iškėlimo paraišką (iškelti elektros įrenginį) ir AB ESO darbuotojai jums parengs iškėlimo/rekonstravimo sąlygas.
Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2021 m. vasario 1 d., senesnių nei 20 metų 0,4-10 kV įtampos elektros oro ir oro kabelių linijų rekonstravimo/perkėlimo (keitimo į požeminę liniją) kaina sumažėja iki 50%, t.y. AB ESO kompensuoja 50% rekonstravimo ar perkėlimo darbų kainos, kai anksčiau klientas už tokias paslaugas mokėdavo 100%.  Ši kompensacija apima tik pačius darbus ir jiems reikalingas medžiagas.

AB "Energijos skirstymo operatoriaus" suteikiama projekto rengimo kompensacija, kai projektą rengia pats klientas

Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (VERT) yra įpareigojusi AB „Energijos skirstymo operatorių“ (toliau – AB ESO) kompensuoti naujo vartotojo prijungimo prie energijos skirstymo operatoriaus tinklo, projekto rengimo darbus, kai klientas pasirenka projektą rengti pats (t.y. samdo atestuotą elektros projektuotoją ar įmonę, kad jam parengtų projektą už sutartą kainą). Kiekvienam naujam buitiniam ir komerciniam vartotojui, kurio pageidaujama galia yra iki 100 kW, už parengtą projektą, pagal 2021.12.02 atnaujintus įkainius yra skiriama 572,83 Eur (be PVM) kompensacija (t.y. tokia suma kompensuoja prijungimo įkainį, o perviršis grąžinamas klientui į jo sąskaitą). Atkreiptinas dėmesys, kad šios kompensacijos išmokamos tik naujo vartotojo prijungimui arba esamo vartotojo galios didinimui, kai dėl galios didinimo reikia rengti AB ESO tinklo dalies projektą.

Šiuo metu teikiamos kompensacijos prijungimo ir galios didinimo projektų rengimui, buitiniams ir komerciniams vartotojams (pagal 2021.12.02 atnaujintus įkainius):

 • Vartotojams, kurių prijungiama galia siekia iki 100 kW – 572,83 Eur (be PVM);
 • Vartotojams, kurių prijungiama galia siekia nuo 100 iki 500 kW – 654,79 Eur (be PVM);
 • Vartotojams, kurių prijungiama ar didinama galia didesnė nei 500 kW – 881,59 Eur (be PVM);
 • Vartotojams, kurių prijungiama arba didinama galia ne mažesnė kaip 1 MW – 1981,01 Eur (be PVM);
Esant klausimams galite kreiptis rekvizituose nurodytu numeriu, pateikti užklausą per kontaktų formą arba susisiekti nurodytu el. paštu.

Kvalifikacijos atestatas

Paslaugos.lt